ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ…

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ…

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ…

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ…

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງກຳມະບານຮາກຖານຂອງພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແຂວງ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ…

ຄະນະຊີ້ນໍາແລະນັກກວດກາການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນ ( Lese VI…

ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫົວຂໍ້: ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ…

click to download


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorised
ຂ່າວເກົ່າ
ຂ່າວໃໝ່

       ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP 
ລວມຍອດGDP 3,959,700.58 ລ້ານກີບ
ຈັ່ງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ 7.51 %
ອັດຕາເງິນເຟີ້ 0,97 %
ລາຍຮັບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ 1,197 US
ໂຄງປະກອບ
ຂະແໜງກະສິກໍາ 48,50 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 21,38 %
ຂະແໜງບໍລິການ 33,40 %
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10,691 Km2
ຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ 68.453 ຄົວເຮືອນ
ຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ 80.214 ຄົວເຮືອນ
ຈໍານວນເມືອງ 8 ເມືອງ
ຈໍານວນບ້ານ 579 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 39 ບ້ານ
ບ້ານມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 455 ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 47 ບ້ານ
ບ້ານມີໄຟຟ້າ 435 ບ້ານ
ບ້ານມີຕະຫຼາດ 10 ບ້ານ
ບ້ານມີສຸກສາລາ 70 ບ້ານ
ບ້ານມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 476 ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ 64 ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 5.467 ຄົວເຮືອນ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ພົນລະເມືອງລວມທົ່ວແຂວງ 414.013 ຄົນ
ເພດຍິງ 210.777 ຄົນ
ເພດຊາຍ 203.236 ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ 38.7 ຄົນ/Km2
ຊົນເຜົ່າ 10 ຊົນເຜົ່າ