ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫົວຂໍ້: ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ…

ກອງປະຊຸມສະເໜີຜົນການທົດລອງສູນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄລຍະ…

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເຊື່ອມໂຢງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ…

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ( ສະບັບປັບປຸງ )…

  ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນສຳລັບລະບົບວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດ…

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 2 ປີຜ່ານມາ(2016-2017)ແລະ…

  ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານສະຖິຕິ ແລະແນະນຳການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານປະຈຳປີ 2017…

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງ ຜທ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 14…


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ຂ່າວເກົ່າ
ຂ່າວໃໝ່

       ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP 
ລວມຍອດGDP 3,959,700.58 ລ້ານກີບ
ຈັ່ງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ 7.51 %
ອັດຕາເງິນເຟີ້ 0,97 %
ລາຍຮັບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ 1,197 US
ໂຄງປະກອບ
ຂະແໜງກະສິກໍາ 48,50 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 21,38 %
ຂະແໜງບໍລິການ 33,40 %
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10,691 Km2
ຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ 68.453 ຄົວເຮືອນ
ຈໍານວນຄອບຄົວທັງໆົດ 80.214 ຄົວເຮືອນ
ຈໍານວນເມືອງ 8 ເມືອງ
ຈໍານວນບ້ານ 579 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 39 ບ້ານ
ບ້ານມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 455 ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 47 ບ້ານ
ບ້ານມີໄຟຟ້າ 435 ບ້ານ
ບ້ານມີຕະຫຼາດ 10 ບ້ານ
ບ້ານມີສຸກສາລາ 70 ບ້ານ
ບ້ານມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 476 ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ 64 ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ 5.467 ຄົວເຮືອນ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ພົນລະເມືອງລວມທົ່ວແຂວງ 414.013 ຄົນ
ເພດຍິງ 210.777 ຄົນ
ເພດຊາຍ 203.236 ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ 38.7 ຄົນ/Km2
ຊົນເຜົ່າ 10 ຊົນເຜົ່າ

 


3| | |ປຶ້ມສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 2015| | |4>

                 Click ເພື່ອເຂົ້າອ່ານ